Baliaci papier

Kotúče a hárky

Viac Info

Gačovaný baliaci papier

Viac Info

VCI Papier – Masterschield

Viac Info

Kotúče a hárky

 • Pri požiadavke baliť tovar do papiera Vám ponúkame baliaci papier so špecifikáciou 90g/m2.

 • V kotúči:

  • Šírka 100cm v návine 10kg

  • Šírka 100cm v návine 60kg

 • Hárok:

  • 1200mm x 800mm (europaleta)

  • alebo podľa Vašich požiadaviek

Gačovaný baliaci papier

 • Baliaci papier s vodenepriepustnou vrstvou parafínu, so základnou ochranou proti vode a poškodeniu tovaru vlhkom.

 • Papier nieje určený na styk s potravinami.

 • Dodávame v kotúčoch širka 1080mm.

VCI Papier - Mastershield

 • Papier je navrhnutý na ochranu vášho železného kovového majetku pred koróziou. Tieto VCI papiere sú vhodné pre balenie a ochranu ocele a železných liatin. Produkt je vyrobený z prírodného sulfátového papiera a je naimpregnovaný železným, výparným inhibítorom korózie (VCI).

 • Kovy sú chránené pred koróziou zabalením do VCI papieru. Kov nie je potrebné pred zabalením olejovať alebo mastiť. Čistý a suchý kov pritiahne VCI svojou polaritou (magnetizmom). Molekulárna hladina VCI sa následne presunie na kov. Umiestnením VCI do vzdialenosti 200-300 mm od kovu sa dosiahne efektívna ochrana.

 • Ochrana proti korózii sa uskutoční prostredníctvom pasivácie. Pri rovnovážnom rozložení VCI vrstvy, VCI nebude už vtiahnutá do kovu. Zostane stabilná na kove až pokiaľ sa mechanicky neodstráni vzduchom alebo prúdom vody. V prípade, že množstvo VCI vrstvy na kove je znížené, VCI sa „sama uzdraví“, sprístupnením rezervného množstva zostávajúceho na VCI nosiči (papieri).

 • Po odbalení kovových častí z VCI obalu sa VCI neškodne rozptýli do vzduchu. Kovové časti sa smú používať bez toho, aby sa z nich muselo VCI odstrániť.

 • Ochrana kovov proti korózii počas prepravy (najmä exportu), vnútorného skladovania a výroby patrí k najbežnejším účelom použitia

 • Formy dodania : kotúče (do 1,5 m), hárky, vrecká

 • Životnosť skladovania je 12 mesiacov. Ponechaním VCI v originálnom balení and chladnom, suchom a tmavom prostredí sa zabezpečí, že produkt zostane „svieži“. Ak by kotúče zostali nezabelené viac ako týždeň, treba odstrániť vrchnú vrstvu papiera.

 • Rozsah ochrany : Klasifikovaná ako šesť mesačná ochrana pri vonkajšom skladovaní a dodržaní ochrany proti vlhkosti. 24 mesiacov minimum pri vnútornom suchom skladovaní.